Prosudba ugroženosti

prosudba-ugrozenosti1

Procjena ugroženosti

Partner zaštita

Prosudba ugroženosti

Kako bismo primjenili temeljit i individualan pristup u pružanju usluga privatne zaštite prvi korak koji poduzimamo jest izrada prosudbe ugroženosti kojom definiramo stvarnu razinu rizika od ugrožavanja osoba i imovine korisnika.

Stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom, u poslovima privatne zaštite, izrađuju dokument prosudba ugroženosti temeljem kojeg svrstavaju potrebe korisnika, za privatnom zaštitom, u jednu od kategorija ugroženosti.

Koraci u izradi prosudbe ugroženosti i sastavni dio dokumenta su:

1. SNIMKA POSTOJEĆEG STANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA

Ovlašteni djelatnik Partner zaštite dolazi na objekt korisnika i detaljnim uvidom u sve pojedinosti postojećeg načina funkcioniranja objekta izrađuje zatečenu snimku stanja sigurnosti objekta u najširem smislu.

Opisuje se makro i mikro lokacija objekta, postojeće mjere zaštite (mehaničke i tehničke), mjere zaštite od drugih ugrožavanja (požar, poplava, plin i sl.), protokoli i procedure rada svih službi uključenih u funkcioniranje objekta (zaštitari, čistačice, održavanje) i ostali podaci važni za sigurnost objekta te se izrađuje fotoelaborat svih ključnih pozicija unutar i u okolini objekta.

Također se definira razina rizičnosti u smislu sadržaja vrijednosti imovine unutar objekta te povijest i tip štetnih događaja te načina njihova izvrešnja.

2. PROSUDBA UGROŽENOSTI

U ovom koraku definiramo vrstu, namjenu, veličinu i izgled objekta sa svim svojim građevnim i ostalim svojstvima. Lokaciju i okruženje kao i vrstu i broj stalnih/povremenih korisnika objekta. Režim rada i način korištenja objekta važni su jednako kao i vrsta opreme, predmeta i dokumenata koji se nalaze u objektu. Ovdje se također definira rizik od požara poplava, vremenskih nepogoda, kriminala, terorizma i eksplozija (plin), dakle rizik od širih štetnih događaja od samog sigurnosnog segmenta u užem smislu kao što su provala i razbojstvo.

3. SIGURNOSNI ELABORAT

Sigurnosnim elaboratom jasno se prikazuje sve prednosti i mane postojećg načina provođenja mjera sigurnosti na objektu, a obzirom na prethodni uvid u sve detalje funkcioniranja objekta. Tako se decidirano iznesu manjkavosti primjerice nedostatne pokrivenosti sustava videonadzora ili načina provođenja protokola provjere vozila pri ulasku u štićeni perimetar i sl.

S druge strane, utvrđuju se pozitivni načini provođenja mjera sigurnosti i kao takve, u idućem koraku predlaganja mjera zaštite, zadržavaju.

4. PROJEKTNI ZADATAK

Nakon detaljnog prolaska kroz prethodno navedene faze, predlažemo korisniku jedan ili više modela štićenja, a obzirom na razine zaštite koje ti modeli podrazumjevaju. Obzirom na savjet i profesionalno usmjerenje s naše strane, a u skladu sa mogućnostima korisnika donosi se odluka o postavljanju modela štićenja objekta s kojim se ide u provedbu i temeljem kojeg se obavlja usluga privatne zaštite.

5. PRILOZI

U prilogu dokumenta prosudbe ugroženosti, nalaze se u pravilu skica štićenog prostora s označenim osnovnim cjelinama, parametri za donošenje kućnog reda (ukoliko ga korisnik nije ranije definirao), primjeri evidencija raznih vrsta koje su poželjne ili obvezne za vođenje, od strane djelatnika, na objektu kao što su:

1. Primjer evidencije korištenja ključeva
2. Primjer evidencije ulaska / izlaska vozila
3. Primjer evidencije ulaza stranaka i vozila
4. Primjer evidencije primopredaje dužnosti

Nakon konačne izrade dokumenta prosudbe ugroženosti, detaljno smo upoznati sa potrebama i načinom štićenja korisnikove imovine i osoba što je preduvjet obavljanju usluge privatne zaštite na najvišem nivou kakav kao tvrtka preferiramo.

Molimo Vas ispunite obrazac zahtjeva za ponudu te ćemo Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

    Poslovni objektiRecepcijske uslugeZaštita gradilištaKorporativna događanjaKoncerti, javna okupljanja i sportska događanjaPratnja i čuvanje vrijednostiTjelohraniteljiVatrogasciProsudba ugroženosti

    Kontrola pristupaAlarmni sustaviVideonadzorDojavni centarProsudba ugroženosti

    *Ispunjavanjem obrasca prihvaćate obradu Vaših osobnih podataka od strane tvrtke Partner zaštita d.o.o.

    *Vaši osobni podaci se neće prosljeđivati trećim osobama, a koristiti će se isključivo u svrhu poslovne komunikacije.

    *Podaci će se obrađivati povjerljivo i s njima će se postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.