Poslovni objekti

Poslovni objekti

Partner zaštita

Poslovni objekti

Poslovni objekt unutar kojeg svoju djelatnost obavlja jedna tvrtka ili više njih, bilo u formi vlasnika ili najmoprimaca, odnosno upravitelj objektom, imaju potrebu za angažmanom zaštitara iz više razloga.

Neke od osnovnih aktivnosti kod zaštite poslovnih prostora su:

 • Nadzor nad kretanjem djelatnika i posjetioca unutar samog poslovnog objekta
 • Nadzor nad kretanjem vozila i robe unutar perimetra poslovnog objekta
 • Regulacija i nadzor nad ulaskom/izlaskom vozila iz garažnog prostora
 • Vođenje svih potrebnih evidencija
 • Vršenje obilazaka
 • Prevencija ugrožavanja života djelatnika koji rade unutar poslovnog objekta
 • Prevencija krađa i oštećenja imovine
 • Prevencija drugih štetnih događaja praćenjem tehničkih sustava kao što su sustavi detekcije provale, požara, istjecanja plina, poplave i sl.
 • Provedba ostalih operativnih zadataka s ciljem ukupnog funkcioniranja poslovnog objekta
 • Suradnja sa ostalim službama angažiranim na održavanju poslovnog objekta kao što su služba čišćenja, služba tehničkog održavanja i sl.

Ovlasti koje posjeduju licencirani zaštitari daju mogućnost postupanja, unutar štićenog objekta i njegovog vanjskog perimetra, prema osobama koje svojim ponašanjem i postupanjem uzrokuju opasnost za druge osobe i imovinu.

Ovlasti zaštitara temeljem zakona o privatnoj zaštiti su:

 • Provjera identiteta osoba
 • Pregled osoba, predmeta i vozila
 • Davanje upozorenja i naredbi
 • Uporaba sredstva prisile
 • Privremeno ograničenje slobode kretanja
 • Osiguranje mjesta događaja

Navedene ovlasti su na raspolaganju za primjenu u situacijama koje to od zaštitara zahtjevaju, te su neke od ovlasti kao što je provjera identiteta osoba ili pregled osoba, predmeta i vozila u primjeni svakodnevno, obzirom da su one sastavni dio internog protokola odnosno procedure ulaska/izlaska stranaka i/ili djelatnika u poslovni objekt ili vozila unutar štićenog perimetra.

Rijeđe su u primjeni ovlasti, kao što je davanje upozorenja i naredbi u situacijama kada se osoba koja boravi u objektu ne ponaša u skladu sa općeprihvaćenim normama ponašanja i kućnim redom te dovodi u opasnost sebe ili druge osobe i imovinu, dok se preostale ovlasti kao što je ograničenje slobode kretanja i uporaba sredstva prisile, primjenjuju u krajnjim situacijama kada upozorenja ne postižu željenu svrhu.

U slučajevima počinjenja kaznenih djela i prekršaja za koje je potrebno utvrditi činjenice od strane policije, zaštitar primjenjuje ovlast osiguranja mjesta događaja.

Zaštita poslovnih objekata – standardnu zaštitu određenog objekta zaštitarskom službom nadopunjavamo sa nadzornim obilascima interventnih ekipa, nadzorom iz operativnog dežurstva i sustavima tehničke zaštite.
Osim toga u bilo kojem trenutku spremni smo promptno reagirati na svaki zahtjev korisnika, pa i kad se radi o zamjenama za djelatnike interne čuvarske službe korisnika, koji su na bolovanju ili godišnjem odmoru.

Molimo Vas ispunite obrazac zahtjeva za ponudu te ćemo Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

  Poslovni objektiRecepcijske uslugeZaštita gradilištaKorporativna događanjaKoncerti, javna okupljanja i sportska događanjaPratnja i čuvanje vrijednostiTjelohraniteljiVatrogasciProsudba ugroženosti

  Kontrola pristupaAlarmni sustaviVideonadzorDojavni centarProsudba ugroženosti

  *Ispunjavanjem obrasca prihvaćate obradu Vaših osobnih podataka od strane tvrtke Partner zaštita d.o.o.

  *Vaši osobni podaci se neće prosljeđivati trećim osobama, a koristiti će se isključivo u svrhu poslovne komunikacije.

  *Podaci će se obrađivati povjerljivo i s njima će se postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.