Poslovni objekti

Poslovni objekti

Partner zaštita

Poslovni objekti

Poslovni objekt unutar kojeg svoju djelatnost obavlja jedna tvrtka ili više njih, bilo u formi vlasnika ili najmoprimaca, odnosno upravitelj objektom, imaju potrebu za angažmanom zaštitara iz više razloga.

Neke od osnovnih aktivnosti angažmana zaštitara su:

 • Nadzor nad kretanjem djelatnika i posjetioca unutar samog poslovnog objekta
 • Nadzor nad kretanjem vozila i robe unutar perimetra poslovnog objekta
 • Regulacija i nadzor nad ulaskom/izlaskom vozila iz garažnog prostora
 • Vođenje svih potrebnih evidencija
 • Vršenje obilazaka
 • Prevencija ugrožavanja života djelatnika koji rade unutar poslovnog objekta
 • Prevencija krađa i oštećenja imovine
 • Prevencija drugih štetnih događaja praćenjem tehničkih sustava kao što su sustavi detekcije provale, požara, istjecanja plina, poplave i sl.
 • Provedba ostalih operativnih zadataka s ciljem ukupnog funkcioniranja poslovnog objekta
 • Suradnja sa ostalim službama angažiranim na održavanju poslovnog objekta kao što su služba čišćenja, služba tehničkog održavanja i sl.

Ovlasti koje posjeduju licencirani zaštitari daju mogućnost postupanja, unutar štićenog objekta i njegovog vanjskog perimetra, prema osobama koje svojim ponašanjem i postupanjem uzrokuju opasnost za druge osobe i imovinu.

Ovlasti zaštitara temeljem zakona o privatnoj zaštiti su:

 • Provjera identiteta osoba
 • Pregled osoba, predmeta i vozila
 • Davanje upozorenja i naredbi
 • Uporaba sredstva prisile
 • Privremeno ograničenje slobode kretanja
 • Osiguranje mjesta događaja

Navedene ovlasti su na raspolaganju za primjenu u situacijama koje to od zaštitara zahtjevaju, te su neke od ovlasti kao što je provjera identiteta osoba ili pregled osoba, predmeta i vozila u primjeni svakodnevno, obzirom da su one sastavni dio internog protokola odnosno procedure ulaska/izlaska stranaka i/ili djelatnika u poslovni objekt ili vozila unutar štićenog perimetra.

Rijeđe su u primjeni ovlasti, kao što je davanje upozorenja i naredbi u situacijama kada se osoba koja boravi u objektu ne ponaša u skladu sa općeprihvaćenim normama ponašanja i kućnim redom te dovodi u opasnost sebe ili druge osobe i imovinu, dok se preostale ovlasti kao što je ograničenje slobode kretanja i uporaba sredstva prisile, primjenjuju u krajnjim situacijama kada upozorenja ne postižu željenu svrhu.

U slučajevima počinjenja kaznenih djela i prekršaja za koje je potrebno utvrditi činjenice od strane policije, zaštitar primjenjuje ovlast osiguranja mjesta događaja.

Standardnu zaštitu određenog objekta zaštitarskom službom nadopunjavamo sa nadzornim obilascima interventnih ekipa, nadzorom iz operativnog dežurstva i sustavima tehničke zaštite.
Osim toga u bilo kojem trenutku spremni smo promptno reagirati na svaki zahtjev korisnika, pa i kad se radi o zamjenama za djelatnike interne čuvarske službe korisnika, koji su na bolovanju ili godišnjem odmoru.

Molimo Vas ispunite obrazac zahtjeva za ponudu te ćemo Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

  Poslovni objektiRecepcijske uslugeZaštita gradilištaKorporativna događanjaKoncerti, javna okupljanja i sportska događanjaPratnja i čuvanje vrijednostiTjelohraniteljiVatrogasciProsudba ugroženosti
  Kontrola pristupaAlarmni sustaviVideonadzorDojavni centarProsudba ugroženosti

  *Ispunjavanjem obrasca prihvaćate obradu Vaših osobnih podataka od strane tvrtke Partner zaštita d.o.o.

  *Vaši osobni podaci se neće prosljeđivati trećim osobama, a koristiti će se isključivo u svrhu poslovne komunikacije.

  *Podaci će se obrađivati povjerljivo i s njima će se postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.