Dojavni centar

Dojavni centar

Partner zaštita

Dojavni centar

Dojavni centar Partner zaštite naša je okosnica pružanja usluge privatne zaštite jer osim štićenja objekata naših korisnika zaprimanjem signala i upravljanjem interventnom ekipom upravlja i aktivnostima ostalih segmenata zaštite koje pružamo našim korisnicima.

Puna funkcionalnost alarmnog sustava postiže se priključenjem na dojavni centar Partner zaštite, čije operativno dežurstvo obrađuje zaprimljene signale sa štićenog objekta i reagira sukladno prethodnom dogovoru sa korisnikom, a načelno slanjem interventne grupe i obavještavanjem policije i korisnika, u slučaju zaprimanja alarmnog signala.

Prednosti priključenja na dojavni centar Partner zaštite

Prednost zaštite

 • Nadzor nad instaliranim alarmnim sustavom (neprekidno 00 – 24 sata)
 • Intervencija po prijemu alarmnog signala
 • Utvrđivanje uzroka alarmnog događaja
 • Obaviještavanje nadležnih hitnih službi radi daljnje intervencije (policija, vatrogasci, hitna služba)
 • Obaviještavanje korisnika o alarmnom događaju na štićenom objektu
 • Poduzimanja neodgodivih radnji do dolaska djelatnika nadležnih hitnih službi i/ili korisnika
 • Obavještavanja korisnika o drugim vanrednim događajima na štićenom objektu

Prednost kontrole tehničke ispravnosti alarmnog sustava

 • Nadzor ispravnosti sustava protuprovale (sustav dojavnog centra i dežurni operater u svakom trenutku provjeravaju ispravnost korisnikova alarmnog sustava čime se minimizira mogućnost ostanka objekta bez zaštite, a što je moguće ako alarmni sustav nije spojen na dojavni centar)
 • Nadzor nad TK linijama preko kojih je korisnikov alarmni sustav priključen na dojavni centar

Prednost dodatnih mogućnosti korištenja

 • Nadzor nad uključenjem/isključenjem zaštite (obavještavanje korisnika o neuključenju sustava protuprovale kako prostor ne bi bio nezaštićen tijekom noći)
 • Nadzor nad ulaskom u štićeni objekt izvan radnog vremena objekta bez dozvole ulaska
 • Mjesečni ispis događaja (mogućnost kontrole dolaska/odlaska djelatnika na posao i korištenje podataka iz mjesečnog ispisa događaja u druge svrhe)

Preduvjet štićenja imovine putem usluge priključka na dojavni centar i intervencija po alarmnom događaju jest postojanje alarmnog sustava i telefonske fiksne ili mobilne linije (GSM kartica u pretplati) odnosno interneta.

Tijek pružanja usluge

Operater dojavnog centra po svakoj alarmnoj dojavi zaprimljenoj sa sustava tehničke zaštite korisnika, intervenira slanjem interventnog zaštitara.
Ukoliko je alarm izazvan greškom korisnika i opozvan u roku od 2 minute, od strane ovlaštenih osoba korisnika, telefonskim pozivom u dojavni centar po utvrđenoj proceduri, uz dogovorenu lozinku za opoziv, intervencija se obustavlja.

Interventni zaštitar upućen po alarmnoj dojavi na objekt korisnika, izvršiti će vanjsku vizualnu kontrolu onih prostorija kojima se može prići na primjeren i siguran način i unutarnju kontrolu onih prostorija u koje može ući uz pomoć ključeva koje je korisnik prethodno uz zapisnik predao zaštitaru na korištenje s ciljem utvrđivanja uzroka aktiviranja alarma.
Tijekom i po izvršenoj intervenciji interventni zaštitar komunicira sa operaterom u dojavnom centru , nakon čega operater dojavnog centra obaviještava odgovornu osobu korisnika o pojedinostima alarmnog događaja, vodi korisnika kroz potrebne postupke te po procjeni i potrebi pravovremeno obaviještava policiju, hitnu pomoć ili vatrogasce.
Završetkom intervencije i zaključenjem cijelog postupanja sastavlja se pismeno izvješće od strane voditelja dojavnog centra koji vodi daljnju komunikaciju sa korisnikom usluge dojavnog centra.

Svijest o riziku

Temelj prihvaćanja ideje o angažmanu zaštitarske tvrtke jest svijest o postojanju rizika. Kod korisnika koji su imali određena neugodna iskustva s provalama, prepadima i sl. svijest o prisutnosti rizika postoji te se angažman zaštitarske tvrtke ne promatra isključivo kao trošak i nepoznanica.
Potencijalni korisnici koji nisu imali neugodna iskustva imaju manje razvijenu svijest o postojanju rizika. Iz tog razloga navodimo nekoliko činjenica o korištenju usluge priključka na dojavni centar u odnosu na osobno postupanje korisnika.

1.) Prevencija provale – objekt koji koristi uslugu priključka na dojavni centar, unutar prostora ima ugrađene elemente tehničke zaštite (senzori, alarmne sirene itd.) koji su vidljivi potencijalnom provalniku kao i naljepnice koje štićeni objekt ima istaknute na vanjskim pozicijama koje i služe kao upozorenje
U situaciji kada potencijalni provalnik uoči da je objekt pod štićenjem, a namjera o provali nije konkretno vezana za taj objekt već za priliku provale, prva reakcija je preusmjeravanje namjere o provali na idući objekt koji nije očigledno zaštićen nekim od vidova zaštite

2.) Smanjenje štete – ukoliko provalnik bez obzira na sva vidljiva obilježja i upozorenja o postojanju usluge štićenja objekta, odluči izvršiti djelo provale, aktiviraju se efekti alarmnog sustava. Efekt alarmne sirene koji stvara zaglušujući zvuk, koji izuzetno utječe na čovjeka, uz svijest provalnika o činjenici kako je zaštitarska tvrtka zaprimila signal o provali i da je intervencija upućena prema objektu, provalniku otežava provedbu namjere otuđenja imovine te skraćuje vremenski prostor za krađu već u podsvjesti razmišlja kako što prije napustiti objekt. Takva uznemirujuća situacija dovodi do smanjenja štete na imovini i nesvjesnog ostavljanja tragova od strane provalnika.

3.) Lažni alarm – alarmni sustav može se aktivirati i u situacijama kada uzrok nije provala u objekt već drugi uzroci kao što su ostavljeni otvoreni prozori koji su pokrenuli strujanje zraka uslijed čega je došlo do pomaka zastora unutar prostora koji je aktivirao senzor alarmnog sustava i poslao alarmni signal u dojavni centar.
Istu reakciju može prouzročiti i aktiviran klima uređaj kao i kretanje životinja (pas, mačka, miš itd.). U tim slučajevima, a primjerice da se radi o noćnim satima, operater iz dojavnog centra šalje interventnu grupu na intervenciju, a uočavanjem situacije u kojoj nije bilo štetnog događaja, zbog uzroka se karakterizira kao lažni alarm te se naknadno obavještava korisnika o događaju. Rekacijom na lažni alarm od strane zaštitarske tvrtke, klijent nije imao potrebu usred noći ići na objekt.

4.) Dojava na vlastiti mobitel – korisnik alarmnog sustava ima mogućnost prihvata alarmnog signala na vlastiti mobitel bez korištenja dojavnog centra zaštitarske tvrtke. U tom načinu korištenja alarmne opreme i samostalnog reagiranja na alarmne signale sa štićenog objekta postoje potencijalne opasnosti i nelagode, zbog kojih svakome preporučamo angažman dojavnog centra, a od kojih izdvajamo dvije:

A) Osobni dolazak na alarmirani objekt – u slučaju aktivacije alarma usred noći, korisnik mora osobno doći na objekt i provjeriti uzrok aktivacije alarma što je samo po sebi izlazak izvan zone komfora

B) Sukob sa izvršiteljem kaznenog djela provale – u slučaju stvarne provale, postoji mogućnost da se zatekne provalnika na djelu, a samim time korisnik u rizičnoj situaciji u kojoj ne može predvidjeti ponašanje provalnika, a koje može rezultirati napadom i daljnjim nepoželjnim posljedicama.

Molimo Vas ispunite obrazac zahtjeva za ponudu te ćemo Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

  Poslovni objektiRecepcijske uslugeZaštita gradilištaKorporativna događanjaKoncerti, javna okupljanja i sportska događanjaPratnja i čuvanje vrijednostiTjelohraniteljiVatrogasciProsudba ugroženosti
  Kontrola pristupaAlarmni sustaviVideonadzorDojavni centarProsudba ugroženosti

  *Ispunjavanjem obrasca prihvaćate obradu Vaših osobnih podataka od strane tvrtke Partner zaštita d.o.o.

  *Vaši osobni podaci se neće prosljeđivati trećim osobama, a koristiti će se isključivo u svrhu poslovne komunikacije.

  *Podaci će se obrađivati povjerljivo i s njima će se postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.