O nama

O djelatnosti privatne zaštite

Djelatnost privatne zaštite područje je u kojem zaštitarska tvrtka mora voditi računa o posebnosti svakog korisnika, koji mu je ukazao povjerenje, bilo da se radi o tjelesnoj ili tehničkoj zaštiti odnosno integracijskom pristupu štićenja osoba i imovine.
Donošenjem odluke o angažmanu zaštitarske tvrtke, kojom korisnik ima za cilj zadovoljiti vlastite potrebe iz područja sigurnosti, zaštitarska tvrtka ulazi u diskrecijski prostor korisnika, u smislu posjedovanja informacija o ranjivostima sustava koji je korisnik izgradio. Navedeno podrazumijeva potrebu za individualnim pristupom u obavljanju zaštitarske usluge koji ujedno jamči maksimalnu diskreciju.
Kako bi se u svakodnevnom životu provodila usluga privatne zaštite na najvišoj razini, a ne tek zadovoljavala forma pružanja usluge, potrebno je početno povjerenje prema zaštitarskoj tvrtci te puna posvećenost i adekvatan pristup provođenju djelatnosti privatne zaštite, od strane zaštitarske tvrtke.
U pravnom smislu obavljanje poslova privatne zaštite regulira temeljni zakon djelatnosti “Zakon o privatnoj zaštiti” uz niz pravilnika, kojim se definira način obavljanja djelatnosti od strane zaštitarskih tvrtki.

Partner zaštita

O nama i pristupu poslovima privatne zaštite

Tvrtka smo koja okuplja pojedince specijalizirane u pojedinim segmentima usluge privatne zaštite koji zajedno čine visoko kvalificiran, radni i etičan kolektiv sposoban odgovoriti na najsloženije sigurnosne zahtjeve te ponuditi kvalitetna i životno odgovarajuća sigurnosna rješenja.

Svakodnevnim fokusom povjerenom poslu postižemo visoku razinu kvalitete usluge, a prvenstveno radom sa vlastitim djelatnicima uz stvarni naglasak na brigu o vlastitim ljudskim potencijalima te unapređenjem sigurnosnih protokola na štićenim objektima, za što je preduvjet stalna komunikacija s korisnicima kroz redovne i „ad hoc“ komunikacije.

Uz postojanje cjeloživotnog iskustva rada u segmentu sigurnosti, vodećih djelatnika tvrtke, u svojoj je ukupnosti garancija pružanja visoko kvalitetne usluge i bezbrižnosti korisnika prilikom povjeravanja poslova Partner Zaštiti.

Umjesto stalnog ekonomskog rasta tvrtke vrijeme posvećujemo postojećim klijentima. To je naš način kojim već godinama postižemo najbolje rezultate u obavljanju posla. Visoka razina motiviranosti, znanja, iskustva i detaljan pristup povjerenom nam poslu te profesionalna odrada povjerenih zadataka, razlozi su zašto naši korisnici, vodeće tvrtke u svojim matičnim branšama, prepoznaju naš angažman kao prednost.

Našim pristupom, povjerenom nam poslu, postižemo najvišu razinu kvalitete pružene usluge u dugom narednom vremenskom razdoblju.

Pravni okvir

Posjedujemo odobrenje nadležnog tijela (MUP) temeljem kojeg obavljamo djelatnost privatne zaštite.

Zakon o privatnoj zaštiti obvezuje nas da usluge privatne zaštite pružamo isključivo temeljem sklopljenog pisanog ugovora sa korisnikom usluga, a samu uslugu zaštite nekretnina i pokretnina ugovaramo isključivo sa osobom koja predmet štićenja posjeduje na temelju valjanog pravnog dokumenta.

Uslugu privatne zaštite ovlašteni smo obavljati unutar i oko štićenog objekta, oko štićene osobe te na javnoj i drugoj površini, unutar perimetra zaštite. Iznimno, mjere koje je zaštitar u mogućnosti primjeniti unutar perimetra, može primjeniti i izvan njega ukoliko uoči protupravne radnje koje ugrožavaju nepovredivost osobe ili imovinu koja se štiti.

Naši djelatnici prolaze kroz obveznu godišnju provjeru sposobnosti gađanja kratkim vatrenim oružjem.

U skladu sa zakonskim odredbama posjedujemo zaključenu policu osiguranja od odgovornosti iz obavljanja djelatnosti privatne zaštite, kod renomiranog osiguravajućeg društva.

Zanima Vas više?

Pošaljite nam upit